Logistika

Poskytujeme svým zákazníkům komplexní logistický servis. Provádíme veškeré inženýrské, projektové, poradenské a dodavatelské práce v oblasti obalů a balení, manipulace a skladování, přepravy, distribuce a zásob.

LogistikaLogistikaLogistika

Systémová logistika

Logistická analýza zásobovacích a distribučních systémů

 • organizační struktura, materiálové toky, analýza sortimentu a materiálových toků
 • balení, přepravní a manipulační jednotky
 • skladové kapacity, funkčnost, umístění technologie a její využití, bezpečnost práce
 • organizace a řízení skladového provozu
 • nákupní a odbytová logistika, organizace a řízení zásobování výrobních a obs. procesů
 • ekonomika zásobovacího a distribučního systému
 • identifikace slabých článků systému
 • Logistická koncepce zásobovacích a distribučních systémů

 • návrh organizačního uspořádání logistických systémů
 • návrh uspořádání materiálových toků a zásob
 • ekonomika koncepce
 • Realizace - prováděcí projekty a dodávky, autorský dozor, zavedení systémů do provozu.

  Manipulace a skladování

  Variantní řešení technologie manipulace a skladování.

  Kapacitní propočty objemu zásob, manipulačních prostředků a pracovních sil - stanovení potřebných ploch příjmu a výdeje.

 • seznam strojů a zařízení pro navržené varianty technologie - náklady variant - nároky na stavbu a energie
 • požadavky na organizaci a řízení - vyhodnocení navržených variant - výběrová řízení dodavatelů dle kritérií stanovených investorem
 • LogistikaLogistikaLogistika